SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (1) 2018 str. 41-47

Michał Gostkowski, Dominik Sieradzki

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

MAPY NADREPREZENTACJI JAKO NARZĘDZIE DO ANALIZY STRUKTURY WYDATKÓW KONSUMPCYJNYCH

słowa kluczowe: gradacyjna analiza danych, GCA, struktura, wydatki na dobra i usługi konsumpcyjne
abstrakt:
W pracy podjęto próbę wykorzystania narzędzi gradacyjnej analizy danych do analizy struktury wydatków konsumpcyjnych. Materiałem badawczym były dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1999–2015. Gradacyjna analiza danych jest zaliczana do metod wielowymiarowej analizy danych i można ją wykorzystywać jako technikę wizualizacji danych umożliwiającą klarowne pokazanie ich współzależności. W tym celu wykorzystano tzw. mapy nadreprezentacji. Analizę przeprowadzono z uwzględnieniem czasu, klasy miejscowości zamieszkania oraz grupy społeczno-ekonomicznej. Przeprowadzone badania wskazały kierunek zmian w przeciętnej strukturze wydatków konsumpcyjnych.
pub/17_1_41.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gostkowski, Michał, and Dominik Sieradzki. "OVERREPRESENTATION MAPS AS A TOOL TO ANALYSIS OF EXPENDITURE STRUCTURE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.1 (2018): 41-47.
APA (2018). OVERREPRESENTATION MAPS AS A TOOL TO ANALYSIS OF EXPENDITURE STRUCTURE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (1), 41-47
ISO 690 GOSTKOWSKI, Michał, SIERADZKI, Dominik. OVERREPRESENTATION MAPS AS A TOOL TO ANALYSIS OF EXPENDITURE STRUCTURE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.1: 41-47.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue1/abstract-41.html