SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (1) 2018 str. 6-11

Małgorzata Bartosik-Purgat

Poznań University of Economics and Business

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE JAKO KANAŁ PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O PRODUKTACH TRWAŁYCH I ICH WPŁYW NA DECYZJE ZAKUPOWE

słowa kluczowe: media społecznościowe, produkty trwałe, decyzje konsumentów
abstrakt:
Głównym celem artykułu jest identyfikacja zależności między rodzajem produktów (produkty trwałe) a charakterem informacji w serwisach społecznościowych, wpływających na podejmowanie decyzji zakupowych. Dokonano próby odpowiedzi na pytanie badawcze: w jakim stopniu rodzaje produktów wpływają na wykorzystanie różnych informacji w serwisach społecznościowych w podejmowaniu decyzji zakupowych. Studia literaturowe zostały uzupełnione badaniami empirycznymi w trzech krajach – Chinach, Polsce oraz Stanach Zjednoczonych. Wyniki potwierdzają ważność serwisów społecznościowych oraz pozyskiwanych w nich informacji w podejmowaniu decyzji zakupowych. W odniesieniu do kategorii produktów najsilniejsze związki uzyskano w przypadku produktów modowych, produktów AGD i kosmetyków. W przypadku typu informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisów społecznościowych, wpływających na podejmowanie decyzji zakupowych największe znaczenie mają reklamy umieszczane w serwisach społecznościowych oraz informacje o nowych produktach.
pub/17_1_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bartosik-Purgat, Małgorzata. "SOCIAL NETWORKING SITES AS A CHANNEL FOR DELIVERING INFORMATION ABOUT DURABLE PRODUCTS AND ITS IMPACT ON PURCHASING DECISIONS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.1 (2018): 6-11.
APA (2018). SOCIAL NETWORKING SITES AS A CHANNEL FOR DELIVERING INFORMATION ABOUT DURABLE PRODUCTS AND ITS IMPACT ON PURCHASING DECISIONS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (1), 6-11
ISO 690 BARTOSIK-PURGAT, Małgorzata. SOCIAL NETWORKING SITES AS A CHANNEL FOR DELIVERING INFORMATION ABOUT DURABLE PRODUCTS AND ITS IMPACT ON PURCHASING DECISIONS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.1: 6-11.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue1/abstract-5.html