SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (1) 2018 str. 67-74

Maciej Meyer

Gdynia Maritime University

EKONOMIA I BIOLOGIA – W POSZUKIWANIU WSPÓLNEGO MIANOWNIKA

słowa kluczowe: metodologia, teoria ekonomii, teoria biologii
abstrakt:
Artykuł porusza problematykę związków ekonomii i biologii z punktu widzenia ekonomisty. Jego celem jest próba integracji wybranego dorobku obu nauk. Inspirując się słowami Alfreda Marshalla, autor wspiera jego twierdzenie, że ekonomia jest dziedziną biologii. Rozważania tej tematyki wpływają na rozwój interdyscyplinarności dziedzin naukowych i przyczyniają się do lepszego zrozumienia rzeczywistości. Przy wykorzystaniu analizy źródeł oraz rozumowania dedukcyjnego i redukcyjnego wykazano związki między ekonomią i biologią oraz przedstawiono implikacje z tego wynikające. Ponadto scharakteryzowano przyczyny i przejawy integracji oraz istniejące problemy w integracji podejść.
pub/17_1_67.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_67.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Meyer, Maciej. "ECONOMICS AND BIOLOGY – IN SEARCH OF COMMON GROUND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.1 (2018): 67-74.
APA (2018). ECONOMICS AND BIOLOGY – IN SEARCH OF COMMON GROUND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (1), 67-74
ISO 690 MEYER, Maciej. ECONOMICS AND BIOLOGY – IN SEARCH OF COMMON GROUND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.1: 67-74.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue1/abstract-67.html