SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (1) 2018 str. 75-84

Daniel Mpeta, Joseph A. Kuzilwa, Batimo Sebyiga

Institute of Rural Development Planning, Tanzania Mzumbe University, Tanzania

ANALIZA WPŁYWU KONTRAKTACJI NA EFEKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ MAŁOOBSZAROWYCH GOSPODARSTW PRODUCENTÓW SŁONECZNIKA W TANZANII

słowa kluczowe: wydajność techniczna, metoda propensity score, kontraktacja w rolnictwie, produkcja słonecznika, Tanzania
abstrakt:
W artykule podjęto próbę pomiaru i porównania poziomów wydajności technicznej grup producentów słonecznika z małoobszarowych gospodarstw kontraktujących i tych bez kontraktacji w okręgu Kongwa, w centralnej strefie rolniczej Tanzanii. Zastosowano metodę oceny propensity score Rosenbauma i Rubina. Udział rolnika w kontraktacji prowadził do średniego wzrostu wydajności technicznej o 4,5–7,4%, przy znaczącym, pięcioprocentowym poziomie istotności. Podobnie większa była produktywność ziemi – średnio od 20,8 do 25,1 kg·ac–1. Szacowana produkcja całkowita słonecznika w przeliczeniu na jeden akr w przeciętnym gospodarstwie kontraktującym przewyższyła o 24% poziom produkcji z grupy gospodarstw bez umowy kontraktacji. Kontraktacja miała znaczący, pozytywny wpływ na stosowanie wysokiej jakości materiału siewnego, co może częściowo wyjaśniać większą produktywność ziemi w gospodarstwach kontraktujących. Dalszy wzrost wyników produkcyjnych wciąż jest możliwy poprzez poprawę usług firm kontraktujących.
pub/17_1_75.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt1/17_1_75.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mpeta, Daniel, et al. "ANALYSIS OF CONTRACT FARMING EFFECTS ON EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY OF SMALL-SCALE SUNFLOWER FARMERS IN TANZANIA – A PROPENSITY SCORE METHOD APPROACH." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.1 (2018): 75-84.
APA (2018). ANALYSIS OF CONTRACT FARMING EFFECTS ON EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY OF SMALL-SCALE SUNFLOWER FARMERS IN TANZANIA – A PROPENSITY SCORE METHOD APPROACH. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (1), 75-84
ISO 690 MPETA, Daniel, KUZILWA, Joseph A., SEBYIGA, Batimo. ANALYSIS OF CONTRACT FARMING EFFECTS ON EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY OF SMALL-SCALE SUNFLOWER FARMERS IN TANZANIA – A PROPENSITY SCORE METHOD APPROACH. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.1: 75-84.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue1/abstract-75.html