SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 17 (3) 2018

Spis treści:

Zeszyt 17 (3) 2018 str. 5-12
Katarzyna Czech
UZALEŻNIENIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO BYŁYCH REPUBLIK ZWIĄZKU RADZIECKIEGO W REGIONIE MORZA KASPIJSKIEGO OD WYDOBYCIA ROPY NAFTOWEJ NA PRZYKŁADZIE AZERBEJDŻANU I KAZACHSTANU
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 13-21
Barbara Gołębiewska, Monika Gębska, Joanna Stefańczyk
DOBROSTAN ZWIERZĄT JAKO KRYTERIUM KSZTAŁTUJĄCE DECYZJE POLSKICH KONSUMENTÓW W ZAKRESIE ZAKUPU MIĘSA
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 23-32
Marcin Gryczka
KRAJE MINT JAKO POTENCJALNE WSCHODZĄCE GWIAZDY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ – ANALIZA PORÓWNAWCZA Z KRAJAMI BRICS
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 33-41
Małgorzata Grzywińska-Rąpca
ZRÓŻNICOWANIE POTENCJAŁU EKONOMICZNEGO GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWACH POLSKI
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 43-51
Ewa Jaska
ZNACZENIE TRANSMISJI SPORTOWYCH W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ STACJI TELEWIZYJNYCH
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 53-61
Wojciech Kisiała, Katarzyna Suszyńska
ODPORNOŚĆ REGIONÓW NA RECESJĘ GOSPODARCZĄ: ANALIZA TRENDÓW ZATRUDNIENIA
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 63-73
Paweł Modrzyński, Robert Karaszewski , Alicja Reuben
ZARZĄDZANIE PROCESAMI W SAMORZĄDOWYCH CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH – OD INWENTARYZACJI PROCESÓW USŁUGI WSPÓLNEJ DO PROJEKTOWANIA UMÓW SLA
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 75-84
Irena Ozimek, Julita Szlachciuk, Agnieszka Bobola
INNOWACYJNOŚĆ I JEJ ZRÓŻNICOWANIE W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 85-95
Michał Pietrzak, Monika Roman
PROBLEM DELIMITACJI RYNKÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH NA PRZYKŁADZIE RYNKU MASŁA W UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 97-104
Iwona Pomianek
UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPINII WŁADZ GMIN WIEJSKICH I MIEJSKO-WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 105-112
Halina Powęska
WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA CELE KULTUROWE W OKRESIE 2007–2015 W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 113-119
Maciej Stawicki
TEORETYCZNE UJĘCIA ROZWOJU LOKALNEGO W KONTEKŚCIE OBSZARÓW WIEJSKICH
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 121-130
Aldona Zawojska, Tomasz Siudek
SPOŁECZNO-EKONOMICZNE SKUTKI EPIDEMII CHORÓB ZWIERZĄT HODOWLANYCH
 
Zeszyt 17 (3) 2018 str. 131-139
Dorota Żebrowska-Suchodolska
OCENA WYNIKÓW FUNDUSZY AKCYJNYCH W LATACH 2004–2015 Z WYKORZYSTANIEM METOD VaR I CVaR
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).