SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 17 (4) 2018

Spis treści:

Zeszyt 17 (4) 2018 str. 5-12
Wioletta Bieńkowska-Gołasa
TURYSTYKA FILMOWA W PROMOCJI WYBRANYCH DESTYNACJI TURYSTYCZNYCH
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 13-21
Piotr Bórawski, Aneta Bełdycka-Bórawska, Mariola Grzybowska-Brzezińska, Jayson K. Harper
WPŁYW AKCESJI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH NA BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I OTYŁOŚĆ W UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 23-29
Marcin Chciałowski
ZNACZENIE INFRASTRUKTURALNYCH INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH W ROZWOJU REGIONALNYM REGIONU NORTE W PORTUGALII ORAZ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W POLSCE
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 31-40
Alina Daniłowska
ZMIANY W STRUKTURZE GOSPODARSTW ROLNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ I ICH WIELOWYMIAROWE SKUTKI
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 41-50
Marcin Dudziński, Ewa Wasilewska
ZASTOSOWANIE k-TYCH REKORDÓW W ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ WARTOŚCI ZAGROŻONEJ RYZYKIEM (VaR)
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 51-58
Ewa Ferens
KONWERGENCJA WYNAGRODZEŃ NA POZIOMIE POWIATÓW W POLSCE: PODEJŚCIE PANELOWE
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 59-67
Edyta Gheribi, Gultekin Altuntas, Alessandro Bonadonna
INNOWACYJNOŚĆ W BIZNESIE USŁUGOWYM W WYBRANYCH PRZYKŁADACH Z ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH W DUŻYCH MIASTACH W POLSCE
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 69-78
Jarosław Gołębiewski
WYNIKI EKONOMICZNE SEKTORÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW ŻYWNOŚCI – BADANIA PORÓWNAWCZE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 79-86
Sławomir Jarka
PROBLEM OPTYMALNEJ WIELKOŚCI PRODUKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W ŚWIETLE TEORII KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH I PRAKTYKI OUTSOURCING
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 87-95
Sylwester Kozak
EFEKTYWNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I JEJ DETERMINANTY
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 97-104
Marzena Lemanowicz
TEORIA KONTRAKTÓW W ŚWIETLE NOWEJ EKONOMII INSTYTUCJONALNEJ. SPECYFIKA KONTRAKTÓW ROLNYCH
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 105-113
Renata Lisowska
ZASTOSOWANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH W ZARZĄDZANIU MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM W KONTEKŚCIE KREOWANIA ORIENTACJI PRZEDSIĘBIORCZEJ
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 115-121
Anna Mazurkiewicz-Pizło, Wojciech Pizło
CZYNNIKI ODDZIAŁUJĄCE NA ROZWÓJ WINIARSTWA I ENOTURYSTYKI W POLSCE
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 123-131
Marta Postuła, Jacek Tomkiewicz, Justyna Sobolewska
PROGRAMY KONWERGENCJI JAKO NARZĘDZIE POLITYKI GOSPODARCZEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 113-140
Janina Sawicka, Paulina Stolarczyk
ZMIANY W ZASOBACH KAPITAŁU LUDZKIEGO NA RYNKU PRACY W POLSCE Z PERSPEKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH KRAJÓW
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 141-150
Jolanta Słoniec, Sabina Motyka, Anna Kaczorowska
GENERACJE ROZWOJU OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W POLSCE
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 151-158
Wioleta Sobczak, Rafał Zbyrowski, Bolesław Borkowski
INTEGRACJA PRZESTRZENNA RYNKÓW HURTOWYCH WARZYW W POLSCE NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 159-169
Jakub Staniszewski, Andrzej Czyżewski
WSPÓŁZALEŻNOŚĆ EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ W ROLNICTWIE UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 171-178
Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Iwona Laskowska, Maria M. Grzelak
OCENA ZWIĄZKÓW MIĘDZY INNOWACJAMI A WYNIKAMI EKONOMICZNYMI PRZEDSIĘBIORSTW PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO W POLSCE
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 179-188
Wioletta Wierzbicka
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE POTENCJAŁU WIEDZY W POLSCE W KONTEKŚCIE BUDOWANIA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 189-198
Julia Wojciechowska-Solis, Andrzej Soroka
PROMOCJA REGIONALNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA TERENIE WSCHODNIEJ POLSKI I ZACHODNIEJ UKRAINY
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 199-205
Jadwiga Zaród
OPTYMALNE WYKORZYSTANIE DOTACJI UNIJNYCH – STUDIUM PRZYPADKU
 

Zanleziono 22 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).