SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 115-121

Anna Mazurkiewicz-Pizło1, Wojciech Pizło2

1 Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw
2
Warsaw University of Life Sciences – SGGW

CZYNNIKI ODDZIAŁUJĄCE NA ROZWÓJ WINIARSTWA I ENOTURYSTYKI W POLSCE

słowa kluczowe: wino, business, obszary wiejskie, turystyka
abstrakt:

Od początku XXI wieku w Polsce wzrosło zainteresowanie uprawą winorośli i produkcją wina z własnych winogron, zarówno producentów, jak i konsumentów. Dla wielu właścicieli winnic jest to hobby niezwiązane z ich pracą zawodową. Celem niniejszej publikacji jest identyfikacja czynników sprzyjających rozwojowi upraw winorośli w Polsce. Wykorzystano analizę źródeł wtórnych, w tym dane zebrane przez Polską Agencję Rynku Rolnego (ARR, od 2018 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa KOWR), Międzynarodową Organizację Winorośli i Wina (OiV) oraz Instytut Badania Rynku GfK Polonia. W wyniku analizy stwierdzono, że najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi upraw winorośli i winnic w Polsce są: globalne ocieplenie; produkcja bardziej odpornych szczepów winorośli; wzrost doświadczenia i umiejętności właścicieli winnic w obszarze uprawy winorośli i produkcji wina; działalność organizacji non profit związanych z winnicami; włączenie Polski do strefy UE jako kraju o potencjale winiarskim; zmiany legislacyjne; promocja polskiego winiarstwa; zwiększenie konsumpcji wina w Polsce oraz poszukiwanie innowacyjnych i dochodowych form rolnictwa na obszarach wiejskich.

 

pub/17_4_115.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_115.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mazurkiewicz-Pizło, Anna, and Wojciech Pizło. "DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF VINEYARDS AND WINE TOURISM IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 115-121.
APA (2018). DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF VINEYARDS AND WINE TOURISM IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 115-121
ISO 690 MAZURKIEWICZ-PIZłO, Anna, PIZłO, Wojciech. DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF VINEYARDS AND WINE TOURISM IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 115-121.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-115.html