SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 13-21

Piotr Bórawski1, Aneta Bełdycka-Bórawska1, Mariola Grzybowska-Brzezińska1, Jayson K. Harper2

1 University of Warmia and Mazury
2
The Pennsylvania State University

WPŁYW AKCESJI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH NA BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I OTYŁOŚĆ W UNII EUROPEJSKIEJ

słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywności, otyłość, kraje UE
abstrakt:

Celem pracy było przedstawienie bezpieczeństwa żywności w krajach UE oraz problem otyłości wśród mieszkańców krajów członkowskich. Globalny wskaźnik bezpieczeństwa żywnościowego (ang. Global Food Security – GFSI) został przeanalizowany w latach 2012–2016. Do analizy wyników autorzy artykułu wykorzystali metody tabelaryczne, graficzne i opisowe. Źródłem informacji były dane FAO. Na początku zaprezentowano GFSI, a później jego zmiany i kształtowanie się otyłości wśród ludności UE. Globalny wskaźnik bezpieczeństwa żywnościowego w 2016 roku był najwyższy w Irlandii (84,3) i Holandii (82,6), a najniższy odnotowano w Bułgarii (60,6), Rumunii (65,6) i na Słowacji (67,7). Wyniki wskazują, że największy wzrost wskaźnika GFSI w tym okresie zaobserwowano w Wielkiej Brytanii (+3.1), Irlandii (+2,4) i Niemczech (+1,4). Autorzy artykułu analizowali również otyłość, która jest skutkiem nadmiernej konsumpcji żywności w krajach rozwiniętych i rozwijających się. W analizach wykazano, że najwyższe wskaźniki otyłości występują w Wielkiej Brytanii (28,1%), Czechach (26,8%), na Słowacji (25,7%) i w Irlandii (25,6%).

 

pub/17_4_13.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bórawski, Piotr, et al. "IMPACT OF NEW MEMBER STATES ACCESSION ON FOOD SAFETY AND OBESITY IN THE EUROPEAN UNION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 13-21.
APA (2018). IMPACT OF NEW MEMBER STATES ACCESSION ON FOOD SAFETY AND OBESITY IN THE EUROPEAN UNION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 13-21
ISO 690 BóRAWSKI, Piotr, et al. IMPACT OF NEW MEMBER STATES ACCESSION ON FOOD SAFETY AND OBESITY IN THE EUROPEAN UNION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 13-21.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-13.html