SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 141-150

Jolanta Słoniec1, Sabina Motyka2, Anna Kaczorowska3

1 Lublin University of Technology
2
Cracow University of Technology
3
University of Lodz

GENERACJE ROZWOJU OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W POLSCE

słowa kluczowe: outsourcing informatyczny, Polska, generacje outsourcingu informatycznego
abstrakt:

Artykuł przedstawia badanie rozwoju outsourcingu informatycznego (ITO) w dużych organizacjach w Polsce. Na podstawie przedstawionych w literaturze przedmiotu generacji rozwoju outsourcingu podjęto próbę opracowania generacji rozwoju outsourcingu informatycznego. Wyróżniono trzy generacje rozwoju ITO. Główne założenie badawcze sformułowano następująco: rozwój branży ITO odbywa się zgodnie z kolejnością generacji rozwoju ITO. Sformułowano także trzy założenia szczegółowe, w których szczegółowo odniesiono się do działań i funkcji zaliczonych do poszczególnych generacji. W celu ustosunkowania się do założeń przeprowadzono badania ankietowe firm – odbiorców ITO. Zrealizowane badania własne i przygotowane analizy umożliwiły potwierdzenie przyjętych założeń. Potwierdzenie rozwoju ITO zgodnie z generacjami ITO świadczy o harmonijności rozwoju branży. Możliwe kierunki dalszych badań dotyczą nowych form usług ITO, związanych z trzecią generacją rozwoju branży.

 

pub/17_4_141.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_141.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Słoniec, Jolanta, et al. "GENERATIONS OF THE DEVELOPMENT OF IT OUTSOURCING IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 141-150.
APA (2018). GENERATIONS OF THE DEVELOPMENT OF IT OUTSOURCING IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 141-150
ISO 690 SłONIEC, Jolanta, MOTYKA, Sabina, KACZOROWSKA, Anna. GENERATIONS OF THE DEVELOPMENT OF IT OUTSOURCING IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 141-150.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-141.html