SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 179-188

Wioletta Wierzbicka

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE POTENCJAŁU WIEDZY W POLSCE W KONTEKŚCIE BUDOWANIA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

słowa kluczowe: potencjał wiedzy, syntetyczny wskaźnik wiedzy, regionalne zróżnicowanie
abstrakt:

Celem badań była ocena regionalnego zróżnicowania potencjału wiedzy w Polsce oraz zmian, jakie zaszły w tym zakresie w latach 2009–2015. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu metod taksonomii numerycznej, w tym metody porządkowania liniowego. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż regionalne zróżnicowanie potencjału wiedzy w Polsce kształtuje się na poziomie średnim, a skala tego zróżnicowania się zmniejszyła. Potwierdzeniem tego jest wartość współczynnika zmienności, która obniżyła się z poziomu 22% w 2009 do 17,5% w 2015 roku. Największym potencjałem wiedzy charakteryzuje się województwo mazowieckie, a najmniejszy potencjał wiedzy występuje w województwach lubuskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

 

pub/17_4_179.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_179.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wierzbicka, Wioletta. "THE REGIONAL DIFFERENTIATION OF KNOWLEDGE POTENTIAL IN POLAND IN THE CONTEXT OF BUILDING A KNOWLEDGE-BASED ECONOMY." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 179-188.
APA (2018). THE REGIONAL DIFFERENTIATION OF KNOWLEDGE POTENTIAL IN POLAND IN THE CONTEXT OF BUILDING A KNOWLEDGE-BASED ECONOMY. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 179-188
ISO 690 WIERZBICKA, Wioletta. THE REGIONAL DIFFERENTIATION OF KNOWLEDGE POTENTIAL IN POLAND IN THE CONTEXT OF BUILDING A KNOWLEDGE-BASED ECONOMY. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 179-188.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-179.html