SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 23-29

Marcin Chciałowski

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

ZNACZENIE INFRASTRUKTURALNYCH INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH W ROZWOJU REGIONALNYM REGIONU NORTE W PORTUGALII ORAZ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W POLSCE

słowa kluczowe: infrastruktura transportowa, inwestycje infrastrukturalne, województwo mazowieckie (Polska), Norte Region (Portugalia)
abstrakt:

Celem artykułu było porównanie kierunków inwestycji w infrastrukturze komunikacyjno-transportowej regionu Norte w Portugalii oraz województwa mazowieckiego w Polce. Analizując nasycenie infrastrukturą, zwrócono szczególną uwagę na aspekt inwestycyjny, ponieważ jest to czynnik mający zasadniczy wpływ na rozwój tychże regionów. Przeprowadzone badania wykazały znaczące różnice w procesie inwestycyjnym. Województwo mazowieckie mocniej dywersyfikuje inwestycje infrastruktury transportowej na różne gałęzie transportu. Z kolei w regionie Norte zauważyć można mocne ukierunkowanie inwestycji w transporcie nastawione na rozbudowaną sieć dróg szybkiego ruchu oraz duży dostęp do lotnisk lokalnych. Tak rozumiane lokowanie inwestycji transportowych w poszczególnych gałęziach transportu związane jest z różnymi warunkami położenia obu regionów.

 

pub/17_4_23.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Chciałowski, Marcin. "THE IMPORTANCE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE INVESTMENTS IN REGIONAL DEVELOPMENT OF THE NORTE REGION IN PORTUGAL AND THE MASOVIAN VOIVODSHIP IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 23-29.
APA (2018). THE IMPORTANCE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE INVESTMENTS IN REGIONAL DEVELOPMENT OF THE NORTE REGION IN PORTUGAL AND THE MASOVIAN VOIVODSHIP IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 23-29
ISO 690 CHCIAłOWSKI, Marcin. THE IMPORTANCE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE INVESTMENTS IN REGIONAL DEVELOPMENT OF THE NORTE REGION IN PORTUGAL AND THE MASOVIAN VOIVODSHIP IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 23-29.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-23.html