SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 5-12

Wioletta Bieńkowska-Gołasa

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

TURYSTYKA FILMOWA W PROMOCJI WYBRANYCH DESTYNACJI TURYSTYCZNYCH

słowa kluczowe: promocja, turystyka filmowa, destynacja turystyczna
abstrakt:

Turystyka filmowa jest zjawiskiem dość mało znanym, lecz rozwijającym się w miarę powstawania nowych produkcji filmowych i zainteresowania ludzi tą dziedziną. Film jest w pewnym stopniu nowym narzędziem promocji, wykorzystującym nakręcony obraz do pokazania w sposób zamierzony i dostosowany do widowni miejsca i historie, które później mogą zachęcić ludzi do wyjazdu do danej miejsca.

Celem artykułu było określenie, czy turystyka filmowa wpływa na promocję wybranych destynacji turystycznych. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety według standaryzowanego kwestionariusza. Wyniki przeprowadzonych badań odnoszące się do turystyki filmowej w promocji destynacji turystycznych wskazują na to, iż jest to zjawisko, które należy jeszcze bardziej promować, gdyż niespełna 50% badanych spotkało się z pojęciem turystyki filmowej.

 

pub/17_4_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bieńkowska-Gołasa, Wioletta. "FILM TOURISM IN THE PROMOTION OF SELECTED TOURIST DESTINATIONS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 5-12.
APA (2018). FILM TOURISM IN THE PROMOTION OF SELECTED TOURIST DESTINATIONS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 5-12
ISO 690 BIEńKOWSKA-GOłASA, Wioletta. FILM TOURISM IN THE PROMOTION OF SELECTED TOURIST DESTINATIONS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 5-12.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-5.html