SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 59-67

Edyta Gheribi1, Gultekin Altuntas2, Alessandro Bonadonna3

1 University of Łódź
2
Istanbul University
3
University of Turin

INNOWACYJNOŚĆ W BIZNESIE USŁUGOWYM W WYBRANYCH PRZYKŁADACH Z ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH W DUŻYCH MIASTACH W POLSCE

słowa kluczowe: innowacyjność, strategia, zarządzanie, konkurencyjność
abstrakt:

Innowacje odgrywają ważną rolę dla przedsiębiorstw w zachowaniu ich konkurencyjności i zapewnieniu długotrwałego przetrwania na dynamicznych rynkach. Artykuł ma na celu przedstawienie innowacji w zakresie oferty (produktu/usługi) lub procesu organizacyjnego/marketingowego w branży gastronomicznej i jest przedstawiany jako czynnik budujący konkurencyjność branży gastronomicznej. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem jakościowej, konstruktywistycznej perspektywy oraz ilościowej metody badawczej, która odbyła się w okresie od stycznia do listopada 2017 r. Obserwacje i wywiady przeprowadzono z przedsiębiorcami z branży gastronomicznej należących do krajowych i zagranicznych sieci działających na rynku polskim, a także indywidualne firmy gastronomiczne z Warszawy i Łodzi. Badaniem objęto 70 firm, 5 należących do sieci i 65 restauracji indywidualnych, 40 w Warszawie i 25 w Łodzi.

 

pub/17_4_59.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_59.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gheribi, Edyta, et al. "INNOVATIONS IN THE FOODSERVICE BUSINESS IN LARGE POLISH CITIES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 59-67.
APA (2018). INNOVATIONS IN THE FOODSERVICE BUSINESS IN LARGE POLISH CITIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 59-67
ISO 690 GHERIBI, Edyta, ALTUNTAS, Gultekin, BONADONNA, Alessandro. INNOVATIONS IN THE FOODSERVICE BUSINESS IN LARGE POLISH CITIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 59-67.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-59.html