SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 69-78

Jarosław Gołębiewski

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

WYNIKI EKONOMICZNE SEKTORÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW ŻYWNOŚCI – BADANIA PORÓWNAWCZE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

słowa kluczowe: łańcuchy dostaw, sektor żywnościowy, wyniki ekonomiczne
abstrakt:

Opracowanie przedstawia analizę łańcuchów dostaw produktów rolnych w krajach UE. Łańcuchy dostaw stanowią zbiory powiązanych ze sobą, realizowanych w określonej sekwencji działań gospodarczych produkcyjnych i handlowych. W sektorze rolno-żywnościowym łańcuchy obejmują działania, które realizowane są na poziomie gospodarstwa rolnego, a następnie są kontynuowane w trakcie przetwórstwa pierwotnego, wtórnego oraz dystrybucji do finalnych odbiorców. Dokonano analizy zróżnicowania wyników ekonomicznych oraz zmian w dynamice produktywności pracy w poszczególnych sektorach łańcucha dostaw w krajach UE w latach 2008–2016. Badania wykazały, że wyniki ekonomiczne poszczególnych sektorów łańcucha dostaw artykułów żywnościowych różnią się znacznie zarówno wzdłuż łańcucha dostaw, jak i między poszczególnymi krajami UE.

 

pub/17_4_69.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_69.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gołębiewski, Jarosław. "ECONOMIC PERFORMANCE OF SECTORS ALONG THE FOOD SUPPLY CHAIN – COMPARATIVE STUDY OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 69-78.
APA (2018). ECONOMIC PERFORMANCE OF SECTORS ALONG THE FOOD SUPPLY CHAIN – COMPARATIVE STUDY OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 69-78
ISO 690 GOłęBIEWSKI, Jarosław. ECONOMIC PERFORMANCE OF SECTORS ALONG THE FOOD SUPPLY CHAIN – COMPARATIVE STUDY OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 69-78.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-69.html