SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 79-86

Sławomir Jarka

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

PROBLEM OPTYMALNEJ WIELKOŚCI PRODUKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W ŚWIETLE TEORII KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH I PRAKTYKI OUTSOURCING

słowa kluczowe: koszty transakcyjne, outsourcing, wielkość produkcji w przedsiębiorstwie
abstrakt:

Celem artykułu było określenie znaczenia korzystania z zewnętrznych zasobów (z ang. outsourcing) oraz scharakteryzowanie towarzyszących temu kosztów transakcyjnych w procesie optymalizacji struktur przedsiębiorstwa. Praktycznym odniesieniem tak przyjętego celu badawczego było wskazanie optymalnych rozmiarów przedsiębiorstwa. Wskazanie na podstawie analizy literatury przedmiotu wpływu teorii kosztów transakcyjnych na rozwój działalności outsourcing.

Optymalna wielkość przedsiębiorstwa odpowiada takiej wielkość produkcji, przy której funkcja transakcji wskazuje na malejący poziom ich produktu krańcowego, aż do osiągnięcia wartości 0. Przy znacznej swoistości zasobów przedsiębiorstwa, wymagających zastosowania konkretnych technologii, pojawiają się koszty transakcyjne z tego tytułu, które ostatecznie kształtują cenę dobra będącego przedmiotem transakcji. Tak więc przy dalszym zwiększaniu rozmiarów produkcji przedsiębiorstwa należy również uwzględniać dodatkowe koszty transakcyjne, m.in. kontroli czy monitorowania transakcji. Współczesne przedsiębiorstwa koncentrują swoje działania na kluczowych obszarach aktywności. Rezygnują więc z produkcji tego wszystkiego, co mogą zrobić bardziej efektywnie dostawcy zewnętrzni, tzw. outsourcingowi, pozostawiając to co jest dla danego wyrobu specyficzne, decydujące o tożsamości firmy i o istocie produkcji.

 

pub/17_4_79.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_79.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jarka, Sławomir. "THE PROBLEM OF THE OPTIMAL VOLUME OF ENTERPRISE PRODUCTION IN THE LIGHT OF THE THEORY OF TRANSACTION COSTS AND THE PRACTICE OF OUTSOURCING." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 79-86.
APA (2018). THE PROBLEM OF THE OPTIMAL VOLUME OF ENTERPRISE PRODUCTION IN THE LIGHT OF THE THEORY OF TRANSACTION COSTS AND THE PRACTICE OF OUTSOURCING. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 79-86
ISO 690 JARKA, Sławomir. THE PROBLEM OF THE OPTIMAL VOLUME OF ENTERPRISE PRODUCTION IN THE LIGHT OF THE THEORY OF TRANSACTION COSTS AND THE PRACTICE OF OUTSOURCING. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 79-86.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-79.html