SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 97-104

Marzena Lemanowicz

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

TEORIA KONTRAKTÓW W ŚWIETLE NOWEJ EKONOMII INSTYTUCJONALNEJ. SPECYFIKA KONTRAKTÓW ROLNYCH

słowa kluczowe: nowa ekonomia instytucjonalna, kontrakty, kontrakty w rolnictwie, koszty transakcyjne
abstrakt:

W artykule dokonano przeglądu polskiej i zagranicznej literatury ekonomicznej dotyczącej nowej ekonomii instytucjonalnej (NIE) i różnych podejść badawczych wykorzystywanych w jej ramach. Szczególną uwagę zwrócono na ekonomiczną teorię kontraktów oraz ekonomikę kosztów transakcyjnych, gdyż to właśnie ograniczenie kosztów transakcyjnych jest głównym bodźcem skłaniającym do podpisywania kontraktów. Istotną część pracy stanowią rozważania dotyczące kontraktów rolnych i ich specyfiki. W artykule omówiono różne teorie mające zastosowanie w analizie kontraktów, scharakteryzowano kontrakty według różnych kryteriów, a także zwrócono uwagę na znaczenie kosztów transakcyjnych w teorii kontraktów. Ponadto zidentyfikowano czynniki, które przyczyniają się do powstawania tych kosztów, wskazując na konieczność adaptacji założeń ekonomiki kosztów transakcyjnych dla potrzeb sektora rolnego.

 

pub/17_4_97.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_97.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lemanowicz, Marzena. "THEORY OF CONTRACTS IN THE LIGHT OF NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS. THE SPECIFICITY OF AGRICULTURAL CONTRACTS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 97-104.
APA (2018). THEORY OF CONTRACTS IN THE LIGHT OF NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS. THE SPECIFICITY OF AGRICULTURAL CONTRACTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 97-104
ISO 690 LEMANOWICZ, Marzena. THEORY OF CONTRACTS IN THE LIGHT OF NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS. THE SPECIFICITY OF AGRICULTURAL CONTRACTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 97-104.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-97.html