SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 18 (1) 2019

Spis treści:

Zeszyt 18 (1) 2019 str. 5-12
Agnieszka Izabela Baruk, Anna Goliszek
OBSZAR CENNY PRZYRODNICZO JAKO SYSTEMOWY PRODUKT MARKETINGOWY A OCZEKIWANIA TURYSTÓW JAKO AKTYWNYCH NABYWCÓW
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 13-19
Marian Podstawka, Piotr Gołasa
OCENA ZACHOWAŃ STUDENTÓW SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE W WARUNKACH RYZYKA
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 21-31
Paweł Kaczmarczyk
ANALIZA STATYSTYCZNA POPYTU NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W CELACH PROGNOSTYCZNYCH – BADANIE WPŁYWU CZYNNIKÓW NIEWYNIKAJĄCYCH Z KALENDARZA
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 33-42
Agnieszka Komor, Paweł Janulewicz
KIERUNKI ROZWOJU WYBRANYCH GMIN WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W OPINII ICH MIESZKAŃCÓW
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 43-52
Agnieszka Majka, Dariusz Zając
CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE ROZWÓJ POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH POLSKI WSCHODNIEJ
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 53-62
Renata Marks-Bielska, Damian Opalach
ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GOSPODARCZEJ W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 63-70
Katarzyna Radwańska, Dominik Dąbrowski, Janusz Leszek Sokół
BARIERY I CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE AGROTURYSTYCZNEJ ORAZ EKOAGROTURYSTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI W GMINACH NADBUŻAŃSKICH W OPINIACH WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 71-80
Tomasz Rokicki
RYNEK MIĘSA JAGNIĘCEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007–2017
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 81-89
Mariola Szewczyk-Jarocka
INKLUZJA SPOŁECZNA OSÓB WYKLUCZONYCH – OCENA MOTYWÓW I DZIAŁAŃ W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 91-96
Michał Wielechowski
ZJAWISKO POLITYCZNEGO CYKLU BUDŻETOWEGO – WYCHODZĄC POZA ŚREDNIĄ
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 97-106
Dorota Witkowska
CZY OPIEKA NAD DZIEĆMI I OSOBAMI STARSZYMI WPŁYWA NA CZAS PRACY POLSKICH PRACOWNIKÓW?
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 107-115
Joanna Wyrwa
NIEPEWNOŚĆ ZATRUDNIENIA – KONCEPTUALIZACJA POJĘCIA I METODY POMIARU
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 117-125
Tomasz Zalega
ETNOCENTRYZM KONSUMENCKI POLSKICH MŁODYCH KONSUMENTÓW
 

Zanleziono 13 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).