SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Zeszyt 18 (2) 2019

Spis treści:

Zeszyt 18 (2) 2019 str. 5-12
Marek Angowski, Barbara Bujanowicz-Haraś
CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WYBÓR PRODUKTÓW MLECZARSKICH PRZEZ KONSUMENTÓW NA RYNKU ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 13-23
Piotr Bórawski, Adam Pawlewicz, Jayson K. Harper, James W. Dunn
HANDEL WEWNĄTRZUNIJNY MLEKIEM I PRODUKTAMI MLECZARSKIMI
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 25-35
Andrzej Czyżewski, Ryszard Kata, Anna Matuszczak
FUNKCJA REDYSTRYBUCYJNA W BUDŻETACH ROLNYCH POLSKI W DŁUGIM OKRESIE
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 37-47
Joanna Kisielińska
POZIOM INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 49-58
Sławomir Lisek, Lidia Luty
ROZWÓJ SPÓŁEK GIEŁDOWYCH WYBRANYCH WOJEWÓDZTW POLSKI WSCHODNIEJ W LATACH 2013–2017
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 59-68
Anetta Majchrzak-Jaszczyk, Barbara Pędraszewska-Sołtys, Jolanta Mogiła-Lisowska, Piotr Bartnik
STYL ŻYCIA A JEGO JAKOŚĆ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMIN PODWARSZAWSKICH
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 69-77
Piotr Nowaczyk
KLASTER TURYSTYCZNY W DZIAŁALNOŚCI ŻEGLARSKIEJ MAŁYCH PORTÓW MORSKICH W POLSCE
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 79-85
Agnieszka Parlińska, Volodymyr Rudyk
ROZWÓJ PAŃSTWOWYCH SYSTEMÓW EMERYTALNYCH NA UKRAINIE I W POLSCE
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 87-95
Marlena Piekut, Marina Valentukevičienė
WYDATKI NA USŁUGI GASTRONOMICZNE W BUDŻETACH EUROPEJCZYKÓW
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 97-105
Małgorzata Raczkowska, Joanna Wrzesińska-Kowal
POZIOM NIERÓWNOŚCI DOCHODOWYCH A POLITYKA REDYSTRYBUCYJNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 107-117
Dawid Szostek
WPŁYW CECH DEMOGRAFICZNYCH PRACOWNIKÓW NA ICH SKŁONNOŚĆ DO ZACHOWAŃ OBYWATELSKICH I KONTRPRODUKTYWNYCH
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 119-128
Tomasz Śmiałowski, Luiza Ochnio
EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ZRÓŻNICOWANIA WYKLUCZENIA CYFROWEGO
 

Zanleziono 12 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).