SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 18 (2) 2019 str. 13-23

Piotr Bórawski1, Adam Pawlewicz1, Jayson K. Harper2, James W. Dunn2

1 University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2
Pennsylvania State University

HANDEL WEWNĄTRZUNIJNY MLEKIEM I PRODUKTAMI MLECZARSKIMI

słowa kluczowe: mleko, produkty mleczne, eksport, import, saldo
abstrakt:

W pracy analizie poddano handel wewnątrzunijny mlekiem i produktami mleczarskimi w latach 1998–2017. Analizie poddano wolumen wewnątrzunijnego import i eksport, saldo bilansu handlowego oraz udział importu i eksportu mlekiem i produktami mleczarskimi w handlu wewnątrzunijnym ogółem w Unii Europejskiej w latach 2000–2017. Ponadto podano cenę (EUR) 1 kg mleka i przetworów mlecznych importu i eksportu w obrocie wewnątrzunijnym w latach 2015–2017 w krajach UE. W pracy zastosowano metody tabelaryczne, graficzne oraz statystykę opisową. W latach 2004–20014 roku wielkość eksportu wewnątrzunijnego przeważała nad importem. Z kolei w latach 2015–2017 zauważalny jest wyraźny trend spadkowy oraz wzrost nadwyżki importu nad eksportem mleka i produktów mlecznych na rynkach wewnętrznych UE.

 

pub/18_2_13.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bórawski, Piotr, et al. "THE INTRA-EUROPEAN UNION TRADE OF MILK AND DAIRY PRODUCTS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 18.2 (2019): 13-23.
APA (2019). THE INTRA-EUROPEAN UNION TRADE OF MILK AND DAIRY PRODUCTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 18 (2), 13-23
ISO 690 BóRAWSKI, Piotr, et al. THE INTRA-EUROPEAN UNION TRADE OF MILK AND DAIRY PRODUCTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2019, 18.2: 13-23.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume18/issue2/abstract-13.html