SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 18 (2) 2019 str. 25-35

Andrzej Czyżewski1, Ryszard Kata2, Anna Matuszczak3

1 University of Zielona Góra
2
University of Rzeszów
3
Poznań University of Economics and Business

FUNKCJA REDYSTRYBUCYJNA W BUDŻETACH ROLNYCH POLSKI W DŁUGIM OKRESIE

słowa kluczowe: budżet rolny, funkcja redystrybucyjna, dochód rozporządzalny, gospodarstwo rolne
abstrakt:

W opracowaniu określono przesłanki i cele funkcji redystrybucyjnej wydatków budżetowych na rolnictwo oraz ustalono wielkość wydatków, dzięki którym można było zrealizować te cele w budżetach rolnych Polski w latach 1995–2018. Podjęto także próbę oceny ich efektów w kontekście dynamiki dochodów rolników, dysparytetu dochodów rolników względem innych grup społeczno-zawodowych, a także wewnątrzsektorowych dysproporcji dochodowych gospodarstw rolniczych. Wykazano, że zwiększenie wydatków budżetowych na rolnictwo od 2004 roku przyczyniło się do realnego wzrostu dochodów rolników oraz zmniejszenia dysparytetu dochodowego gospodarstw rolniczych względem gospodarstw domowych ogółem i pracowniczych. Wzrost wydatków redystrybucyjnych nie odwrócił jednakże postępującego procesu polaryzacji dochodowej gospodarstw rolniczych.

 

pub/18_2_25.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Czyżewski, Andrzej, et al. "THE REDISTRIBUTION FUNCTION IN POLAND’S AGRICULTURAL BUDGETS IN THE LONG TERM." Acta Sci.Pol. Oeconomia 18.2 (2019): 25-35.
APA (2019). THE REDISTRIBUTION FUNCTION IN POLAND’S AGRICULTURAL BUDGETS IN THE LONG TERM. Acta Sci.Pol. Oeconomia 18 (2), 25-35
ISO 690 CZYżEWSKI, Andrzej, KATA, Ryszard, MATUSZCZAK, Anna. THE REDISTRIBUTION FUNCTION IN POLAND’S AGRICULTURAL BUDGETS IN THE LONG TERM. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2019, 18.2: 25-35.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume18/issue2/abstract-25.html