SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 18 (2) 2019 str. 49-58

Sławomir Lisek, Lidia Luty

University of Agriculture in Krakow

ROZWÓJ SPÓŁEK GIEŁDOWYCH WYBRANYCH WOJEWÓDZTW POLSKI WSCHODNIEJ W LATACH 2013–2017

słowa kluczowe: giełda, kondycja finansowa, bankructwo
abstrakt:

Giełda papierów wartościowych jest ważnym wyznacznikiem kondycji gospodarki, stąd spółki giełdowe są przedmiotem publicznego zainteresowania. Województwa leżące bezpośrednio przy wschodniej granicy Polski charakteryzują się niższym poziomem uprzemysłowienia od średniej krajowej. Przedmiotem artykułu jest analiza zmian kondycji finansowej spółek giełdowych z tego regionu w latach 2013–2017. Wyniki badań wskazują, iż spółki te nie są zagrożone bankructwem – charakteryzują się przeciętną sytuacją finansową, stałą w badanym okresie.

 

pub/18_2_49.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lisek, Sławomir, and Lidia Luty. "DEVELOPMENT OF LISTED COMPANIES IN SELECTED VOIVODESHIPS OF EASTERN POLAND IN 2013–2017." Acta Sci.Pol. Oeconomia 18.2 (2019): 49-58.
APA (2019). DEVELOPMENT OF LISTED COMPANIES IN SELECTED VOIVODESHIPS OF EASTERN POLAND IN 2013–2017. Acta Sci.Pol. Oeconomia 18 (2), 49-58
ISO 690 LISEK, Sławomir, LUTY, Lidia. DEVELOPMENT OF LISTED COMPANIES IN SELECTED VOIVODESHIPS OF EASTERN POLAND IN 2013–2017. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2019, 18.2: 49-58.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume18/issue2/abstract-49.html