SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 18 (2) 2019 str. 5-12

Marek Angowski, Barbara Bujanowicz-Haraś

University of Life Sciences in Lublin

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WYBÓR PRODUKTÓW MLECZARSKICH PRZEZ KONSUMENTÓW NA RYNKU ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

słowa kluczowe: żywność ekologiczna, wybór produktu, produkty mleczarskie
abstrakt:

Celami publikacji są identyfikacja i ocena czynników decydujących o wyborze ekologicznych produktów żywnościowych, ustalenie powiązań między nimi oraz określenie głównych czynników determinujących wybory konsumentów na rynku produktów mleczarskich. Analizy zostały opracowane na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 2016 roku na grupie 358 studentów. W doborze zastosowano metody doboru celowego. Badanie zrealizowano metodami CAWI i PAPI. W opracowaniu wykorzystano metody analizy statystycznej, w tym analizę porównawczą zachowań kupujących i nie kupujących produkty ekologiczne oraz analizę czynnikową w celu wykrycia wewnętrznych współzależności między czynnikami kształtującymi decyzje nabywcze kupujących. Na podstawie analiz można stwierdzić, że najistotniejsze zagregowane czynniki brane pod uwagę przy wyborze ekologicznej żywności na rynku produktów mleczarskich związane są z cechami produktów. Według badanych nabywców produkt ekologiczny to produkt o określonym składzie, świeży i bez konserwantów. Pozostałe czynniki to komunikacja marketingowa, aktywizacja sprzedaży oraz „gwarancja” jakości i zdrowotności produktów w postaci certyfikatów, oznaczeń i marek produktów.

 

pub/18_2_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Angowski, Marek, and Barbara Bujanowicz-Haraś. "CONSUMERS ON ORGANIC FOOD MARKET – FACTORS DETERMINING THE CHOICE OF DAIRY PRODUCTS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 18.2 (2019): 5-12.
APA (2019). CONSUMERS ON ORGANIC FOOD MARKET – FACTORS DETERMINING THE CHOICE OF DAIRY PRODUCTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 18 (2), 5-12
ISO 690 ANGOWSKI, Marek, BUJANOWICZ-HARAś, Barbara. CONSUMERS ON ORGANIC FOOD MARKET – FACTORS DETERMINING THE CHOICE OF DAIRY PRODUCTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2019, 18.2: 5-12.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume18/issue2/abstract-5.html