SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 18 (2) 2019 str. 59-68

Anetta Majchrzak-Jaszczyk1, Barbara Pędraszewska-Sołtys1, Jolanta Mogiła-Lisowska1, Piotr Bartnik2

1 Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw
2
University of Technology and Humanities in Radom

STYL ŻYCIA A JEGO JAKOŚĆ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMIN PODWARSZAWSKICH

słowa kluczowe: styl życia, wieś, aktywność fizyczna, gminy podwarszawskie
abstrakt:

Problematyka badań dotyczy poszukiwania związku omiędzy jakością życia ocenianą subiektywnie przez badanych a poziomem aktywności i czasem, jaki wykorzystują na nią mieszkańcy wsi podwarszawskich oraz na ile badani realizują tzw. zdrowy styl życia w zakresie korzystania z używek i sposobu odżywiania się. Zastosowaną metodą badawczą jest sondaż diagnostyczny. Wykorzystana technika to zwarty test international physical activity questionnaire (IPAQ) badający aktywność fizyczną, test Batterie rapide d’efficience frontale (BREF) weryfikujący jakość życia oraz wywiad autorskim kwestionariuszem wywiadu. Wyniki badań wśród mieszkańców podwarszawskich wsi wskazują na ich wiedzę w zakresie znaczenia czynników determinujących zdrowie. Jednocześnie badani nie dostrzegają negatywnego wpływu używek. Znaczące jest wskazywanie przez respondentów znaczenia aktywności ruchowej w kontekście utrzymania zdrowia. Po przeprowadzeniu badań wyłania się wiodący wniosek, iż istnieje potrzeba sformułowania programu edukacyjnego dla mieszkańców wsi, wskazującego na właściwe realizowanie poszczególnych elementów stylu życia.

 

pub/18_2_59.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_59.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Majchrzak-Jaszczyk, Anetta, et al. "LIFESTYLE AND ITS QUALITY AMONG RESIDENTS OF WARSAW SUBURBAN COMMUNES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 18.2 (2019): 59-68.
APA (2019). LIFESTYLE AND ITS QUALITY AMONG RESIDENTS OF WARSAW SUBURBAN COMMUNES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 18 (2), 59-68
ISO 690 MAJCHRZAK-JASZCZYK, Anetta, et al. LIFESTYLE AND ITS QUALITY AMONG RESIDENTS OF WARSAW SUBURBAN COMMUNES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2019, 18.2: 59-68.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume18/issue2/abstract-59.html