SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 18 (2) 2019 str. 69-77

Piotr Nowaczyk

West Pomeranian University of Technology Szczecin

KLASTER TURYSTYCZNY W DZIAŁALNOŚCI ŻEGLARSKIEJ MAŁYCH PORTÓW MORSKICH W POLSCE

słowa kluczowe: klaster żeglarski, turystyka żeglarska, żeglarskie usługi turystyczne, małe porty morskie
abstrakt:

Pomimo poprawy warunków do uprawiania żeglarstwa potencjał turystyczny małych portów morskich w Polsce nie jest w pełni wykorzystywany. Jednym z głównym powodów są ograniczenia w podaży usług żeglarskich, wynikające z rozdrobnienia oraz niechęci do współpracy lokalnych przedsiębiorstw turystycznych. W artykule wykorzystano metody przeglądu literatury, analizy porównawczej oraz wywiadu pogłębionego. Do porównania wybrano klaster żeglarski w Barcelonie, którego utworzenie zapewniło dodatkowe korzyści przedsiębiorstwom turystycznym. Warunkiem powodzenia inicjatywy było zaangażowanie się władz publicznych w organizację i działalność klastra. Zwiększenia atrakcyjności polskiego sektora żeglarskiego należy upatrywać w poszerzeniu zakresu oraz poprawie jakości świadczonych usług. Pierwszy z wymienionych celów będzie wymagać nawiązania ścisłej współpracy między przedsiębiorstwami turystycznymi, a drugi wiąże się z podjęcia walki konkurencyjnej. Możliwość jednoczesnej współpracy oraz rywalizacji stwarza koncepcja klastra. Utworzenie klastra żeglarskiego będzie wymagało wsparcia ze strony władz publicznych.

 

pub/18_2_69.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_69.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nowaczyk, Piotr. "TOURISM CLUSTER IN THE SAILING OPERATIONS OF SMALL SEAPORTS IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 18.2 (2019): 69-77.
APA (2019). TOURISM CLUSTER IN THE SAILING OPERATIONS OF SMALL SEAPORTS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 18 (2), 69-77
ISO 690 NOWACZYK, Piotr. TOURISM CLUSTER IN THE SAILING OPERATIONS OF SMALL SEAPORTS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2019, 18.2: 69-77.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume18/issue2/abstract-69.html