SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 18 (2) 2019 str. 79-85

Agnieszka Parlińska1, Volodymyr Rudyk2

1 Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2
Podilsky State Agrarian Technical University

ROZWÓJ PAŃSTWOWYCH SYSTEMÓW EMERYTALNYCH NA UKRAINIE I W POLSCE

słowa kluczowe: państwowy system emerytalny, reforma emerytalna, sfera demograficzna, starzenie się społeczeństwa, wiek emerytalny, emerytura
abstrakt:

Kryzys demograficzny oraz zwiększone obciążenie finansowe dla pełnosprawnych mieszkańców i pracodawców w zakresie finansowania wieku emerytalnego to doświadczenia Polski i Ukrainy. W związku z tym istniała potrzeba zreformowania państwowych systemów emerytalnych zgodnie z wymaganiami nowoczesnego społeczeństwa i potrzebą ochrony socjalnej obywateli w wieku emerytalnym. Autorzy artykułu przedstawili wyniki porównania charakterystycznych cech tworzenia i rozwoju państwowych systemów emerytalnych Ukrainy i Polski. Omówiono również możliwości korzystania z doświadczeń obu krajów w dalszej realizacji reformy systemu emerytalnego.

 

pub/18_2_79.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_79.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Parlińska, Agnieszka, and Volodymyr Rudyk. "DEVELOPMENT OF NATIONAL PENSION SYSTEMS IN UKRAINE AND POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 18.2 (2019): 79-85.
APA (2019). DEVELOPMENT OF NATIONAL PENSION SYSTEMS IN UKRAINE AND POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 18 (2), 79-85
ISO 690 PARLIńSKA, Agnieszka, RUDYK, Volodymyr. DEVELOPMENT OF NATIONAL PENSION SYSTEMS IN UKRAINE AND POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2019, 18.2: 79-85.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume18/issue2/abstract-79.html