SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 18 (2) 2019 str. 87-95

Marlena Piekut1, Marina Valentukevičienė2

1 Warsaw University of Technology
2
Vilnius Gedyminas Technical University

WYDATKI NA USŁUGI GASTRONOMICZNE W BUDŻETACH EUROPEJCZYKÓW

słowa kluczowe: determinant konsumpcji, usługi, gospodarstwo domowe, gastronomia
abstrakt:

Celem badania była identyfikacja zmian w wydatkach na usługi gastronomiczne w gospodarstwach domowych z Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych w Polsce. Materiał źródłowy pochodził z GUS oraz Eurostat. Okres badawczy obejmował lata 2012 i 2016. Zauważono wzrost udziału wydatków na usługi gastronomiczne w wydatkach ogółem. Wykazano istotne statystycznie różnice w udziale na wydatki na gastronomię w wydatkach ogółem między krajami UE i typami polskich gospodarstw domowych według cech demograficzno-społecznych.

 

pub/18_2_87.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_87.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Piekut, Marlena, and Marina Valentukevičienė. "EXPENDITURE ON CATERING SERVICES ACROSS EUROPEAN HOUSEHOLDS’ BUDGETS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 18.2 (2019): 87-95.
APA (2019). EXPENDITURE ON CATERING SERVICES ACROSS EUROPEAN HOUSEHOLDS’ BUDGETS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 18 (2), 87-95
ISO 690 PIEKUT, Marlena, VALENTUKEVIčIENė, Marina. EXPENDITURE ON CATERING SERVICES ACROSS EUROPEAN HOUSEHOLDS’ BUDGETS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2019, 18.2: 87-95.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume18/issue2/abstract-87.html