SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 19 (1) 2020 str. 13-21

Anna Dąbrowska1, Alicja Fandrejewska2

1 SGH Warsaw School of Economics, Poland
2
Warsaw School of Applied Linguistics, Poland

ZNACZENIE RÓŻNIC KULTUROWYCH W DOBIE INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH

słowa kluczowe: różnice kulturowe, internacjonalizacja, przedsiębiorstwa usługowe
abstrakt:

Przenoszenie działalności przedsiębiorstwa poza granice kraju macierzystego w warunkach rozszerzającej się globalizacji i integracji europejskiej rodzi potrzebę poznania specyfiki działania w różnych obszarach kulturowych oraz radzenia sobie z różnorodnością kulturową, bowiem wywiera to wpływ na efekty działalności, w tym usługowej. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie różnic kulturowych w dobie internacjonalizacji przedsiębiorstw usługowych. Przedstawione wyniki badań wskazują głównie na trudności wynikające z szeroko pojętej luki językowej, ale występują także bariery wynikające z mylnego odczytywania gestów i mowy ciała, odmiennych zachowań, norm i standardów w środowisku pracy, stereotypów i uprzedzeń. Ma to swoje konsekwencje dla prowadzonej działalności gospodarczej, budowania relacji międzyludzkich na różnych poziomach kontaktów czy dla działań marketingowych, w tym promocji.

 

pub/19_1_13.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dąbrowska, Anna, and Alicja Fandrejewska. "THE IMPORTANCE OF CULTURAL DIFFERENCES IN THE ERA OF INTERNATIONALISATION OF SERVICE ENTERPRISES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 19.1 (2020): 13-21.
APA (2020). THE IMPORTANCE OF CULTURAL DIFFERENCES IN THE ERA OF INTERNATIONALISATION OF SERVICE ENTERPRISES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 19 (1), 13-21
ISO 690 DąBROWSKA, Anna, FANDREJEWSKA, Alicja. THE IMPORTANCE OF CULTURAL DIFFERENCES IN THE ERA OF INTERNATIONALISATION OF SERVICE ENTERPRISES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2020, 19.1: 13-21.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume19/issue1/abstract-13.html