SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 19 (1) 2020 str. 23-32

Małgorzata Godlewska

SGH Warsaw School of Economics, Poland

WPŁYW WZAJEMNYCH POWIĄZAŃ MIĘDZY INSTYTUCJAMI FORMALNYMI I NIEFORMALNYMI NA ŁAD KORPORACYJNY I NIEZALEŻNOŚĆ FIRM AUDYTORSKICH: BADANIE PORÓWNAWCZE KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

słowa kluczowe: ład korporacyjny i niezależność firm audytorskich, instytucje formalne, instytucje nieformalne, Europa Środkowo-Wschodnia, rynek kapitałowy
abstrakt:

Celem tego artykułu jest przedstawienie wyników metaanalizy dotyczącej wpływu wzajemnych powiązań instytucji formalnymi i nieformalnymi na ład korporacyjny oraz niezależność firm audytorskich z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Artykuł skupia się na analizie narodowych regulacji w zakresie przeprowadzania badań sprawozdań finansowych oraz kodeksach etyki zawodowej biegłych rewidentów w Europie Środkowo-Wschodniej, a także na uregulowaniu takich kwestii, jak: niezależność firmy audytorskiej i audytora, profesjonalny sceptycyzm, usługi dodatkowe, wynagrodzenie za audyt, obowiązkowa rotacja firmy audytorskiej czy wspólne przeprowadzanie badań sprawozdań finansowych przez co najmniej dwie firmy audytorskie. Głównym przedmiotem zainteresowania były następujące obszary badawcze: określenie charakteru relacji między instytucjami formalnymi i nieformalnymi, a także zbadanie, czy wzajemne oddziaływanie między nimi jest istotne z punktu widzenia ładu korporacyjnego i niezależności firm audytorskich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

pub/19_1_23.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Godlewska, Małgorzata. "IMPACT OF THE INTERPLAY BETWEEN FORMAL AND INFORMAL INSTITUTIONS IN THE CORPORATE GOVERNANCE AND INDEPENDENCE OF AUDIT FIRMS: A COMPARATIVE STUDY OF CEECs." Acta Sci.Pol. Oeconomia 19.1 (2020): 23-32.
APA (2020). IMPACT OF THE INTERPLAY BETWEEN FORMAL AND INFORMAL INSTITUTIONS IN THE CORPORATE GOVERNANCE AND INDEPENDENCE OF AUDIT FIRMS: A COMPARATIVE STUDY OF CEECs. Acta Sci.Pol. Oeconomia 19 (1), 23-32
ISO 690 GODLEWSKA, Małgorzata. IMPACT OF THE INTERPLAY BETWEEN FORMAL AND INFORMAL INSTITUTIONS IN THE CORPORATE GOVERNANCE AND INDEPENDENCE OF AUDIT FIRMS: A COMPARATIVE STUDY OF CEECs. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2020, 19.1: 23-32.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume19/issue1/abstract-23.html