SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 19 (1) 2020 str. 33-40

Dagmar Lesakova

University of Economics in Bratislava, Slovakia

WPŁYW POSTRZEGANIA ZDROWIA I ZWIĄZANYCH ZE ZDROWIEM DETERMINANTÓW NA SPOŻYCIE ZDROWEJ ŻYWNOŚCI U OSÓB STARSZYCH NA SŁOWACJI

słowa kluczowe: konsumpcja żywności, postrzeganie zdrowia, determinanty związane ze zdrowiem, seniorzy
abstrakt:

Głównym celem artykułu jest przedstawienie wpływu postrzegania zdrowia oraz determinantów związanych ze zdrowiem na spożywanie zdrowej żywności przez osoby starsze oraz wskazanie, które z wybranych czynników kształtują zachowania żywieniowe populacji osób starszych. Badaniem objęto 18 specyficznych determinant i ich przejawów w zdrowym spożywaniu żywności. Celem badania percepcji zdrowia była identyfikacja przekonań seniorów na temat żywności i aspektów związanych ze zdrowiem. Badania empiryczne przeprowadzono na próbie 400 starszych osób w wieku powyżej 65 lat, zamieszkujących we własnych mieszkaniach. Związek między postrzeganiem zdrowia, uwarunkowaniami związanymi ze zdrowiem a zdrowym odżywianiem potwierdzono za pomocą analizy korelacji. Wyniki te można wykorzystać także w innych obszarach badawczych takich jak motywy wyboru żywności.

 

pub/19_1_33.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lesakova, Dagmar. "THE IMPACT OF HEALTH PERCEPTION AND HEALTH-RELATED DETERMINANTS ON HEALTHY FOOD CONSUMPTION IN OLDER PEOPLE IN SLOVAKIA." Acta Sci.Pol. Oeconomia 19.1 (2020): 33-40.
APA (2020). THE IMPACT OF HEALTH PERCEPTION AND HEALTH-RELATED DETERMINANTS ON HEALTHY FOOD CONSUMPTION IN OLDER PEOPLE IN SLOVAKIA. Acta Sci.Pol. Oeconomia 19 (1), 33-40
ISO 690 LESAKOVA, Dagmar. THE IMPACT OF HEALTH PERCEPTION AND HEALTH-RELATED DETERMINANTS ON HEALTHY FOOD CONSUMPTION IN OLDER PEOPLE IN SLOVAKIA. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2020, 19.1: 33-40.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume19/issue1/abstract-33.html