SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 19 (1) 2020 str. 41-47

Etleva Muça (Dashi)1, Katia Zene2

1 Agricultural University of Tirana, Albania
2
Coordinator for Slow Food movement in Albania, Albania

OZNAKOWANIE SERA MISHAVINË: UDZIAŁ GOSPODARKI WIEJSKIEJ ALBANII

słowa kluczowe: ser Mishavinë, slow food, rolnicy, VIS Albania
abstrakt:

Region Kelmend w Albanii jest najbardziej znany i ceniony za produkowany tam ser Mishavinë. W artykule przeanalizowano doświadczenia rolników dotyczące produkcji i sprzedaży tego sera, a także uczestnictwa w prezydium Slow Food produktów w Albanii. Rola lokalnych producentów ma fundamentalne znaczenie nie tylko w kontynuowaniu tradycji, lecz również w społecznym i gospodarczym wpływie na rolników na tym obszarze. Przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego w formie wywiadów bezpośrednich z producentami sera Mishavinë. Narzędziem badawczym był częściowo zamknięty kwestionariusz. Przeprowadzono analizę opisową w celu oceny głównych problemów lokalnych producentów oraz ich współpracy z kontrahentami. Mishavinë jest częścią projektu Slow Food Ark of Taste, stanowi więc doskonałą szansę do zjednoczenia producentów i konsumentów w celu odtworzenia utraconej tradycji.

 

pub/19_1_41.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA (Dashi), Etleva Muça, and Katia Zene. "BRANDING MISHAVINË CHEESE: A CONTRIBUTION OF THE RURAL ALBANIAN ECONOMY." Acta Sci.Pol. Oeconomia 19.1 (2020): 41-47.
APA (2020). BRANDING MISHAVINË CHEESE: A CONTRIBUTION OF THE RURAL ALBANIAN ECONOMY. Acta Sci.Pol. Oeconomia 19 (1), 41-47
ISO 690 (DASHI), Etleva Muça, ZENE, Katia. BRANDING MISHAVINË CHEESE: A CONTRIBUTION OF THE RURAL ALBANIAN ECONOMY. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2020, 19.1: 41-47.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume19/issue1/abstract-41.html