SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 19 (1) 2020 str. 49-59

Tetiana Stepura

Lviv Polytechnic National University, Ukraine

ZRÓŻNICOWANIE JAKOŚCI POTENCJAŁU LUDZKIEGO W REGIONACH UKRAINY: ASPEKTY DEMOGRAFICZNE I ZDROWOTNE

słowa kluczowe: jakość kapitału ludzkiego, demografia, waleologia, regiony Ukrainy, klasyfikacja, analiza dyskryminacyjna
abstrakt:

W artykule przedstawiono metodę oceny jakości potencjału ludzkiego we współczesnej Ukrainie poprzez pryzmat komponentów demograficznego i waleologicznego (w tym zdrowego trybu życia). Analizę przeprowadzono na podstawie danych regionalnych. Oprócz pomiaru poziomu rozwoju jakości potencjału ludzkiego metoda ta umożliwia klasyfikację regionów. Taka klasyfikacja stanowi uzasadnienie stosowania polityki regionalnej ukierunkowanej na rozwój człowieka oraz podziału środków między regiony. W badaniu zastosowano analizę dyskryminacyjną, a także wybrane metody analizy taksonomicznej. W wyniku analizy ukraińskie regiony zostały podzielone na cztery grupy. Metoda zastosowana w badaniu jest uniwersalna i może być wykorzystywana do oceny oraz klasyfikacji regionów według innych elementów jakości potencjału ludzkiego pod warunkiem zastosowania odpowiednich wskaźników. Może być również wdrożona w badaniach innych krajów, ponieważ baza danych statystycznych jest dość jednolita pod względem wskaźników wykorzystanych w analizie.

 

pub/19_1_49.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Stepura, Tetiana. "DIFFERENTIATION OF HUMAN POTENTIAL QUALITY IN REGIONS OF UKRAINE: DEMOGRAPHIC AND HEALTH ASPECTS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 19.1 (2020): 49-59.
APA (2020). DIFFERENTIATION OF HUMAN POTENTIAL QUALITY IN REGIONS OF UKRAINE: DEMOGRAPHIC AND HEALTH ASPECTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 19 (1), 49-59
ISO 690 STEPURA, Tetiana. DIFFERENTIATION OF HUMAN POTENTIAL QUALITY IN REGIONS OF UKRAINE: DEMOGRAPHIC AND HEALTH ASPECTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2020, 19.1: 49-59.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume19/issue1/abstract-49.html