SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 19 (1) 2020 str. 61-70

Jacek Strojny

University of Agriculture in Krakow, Poland

DROBNE GOSPODARSTWA ROLNE W STRUKTURZE OBSZAROWEJ GOSPODARSTW KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

słowa kluczowe: drobne gospodarstwa rolne, struktura gospodarstw rolnych, kraje UE, metoda eliminacji wektorów
abstrakt:

Mimo ewolucji struktury agrarnej w krajach Europy (szczególnie zachodniej) problematyka drobnych gospodarstw pozostaje aktualna w związku z funkcjonowaniem tej formy gospodarowania. Określenie „drobne gospodarstwo rolne” nie jest jednoznaczne. Z tego względu badanie oparto na relatywnie najbardziej obiektywnym kryterium wyodrębniania gospodarstw drobnych – według powierzchni (poniżej 5 ha). Badanie wykorzystuje technikę statystyczną nazywaną metodą eliminacji wektorów. Umożliwia ona wyodrębnienie spośród rozważanej zbiorowości podgrup o podobnych strukturach obszarowych. Typologia struktury obszarowej techniką taksonomiczną ukazuje zróżnicowanie krajów UE ze względu na specyfikę gospodarstw drobnych: krajów Europy Południowej, wybranych krajów Europy Środkowej oraz pozostałych państw (leżących na północy kontynentu). Dodatkowo odrębny charakter ma struktura gospodarstw drobnych w Danii i Czechach.

 

pub/19_1_61.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Strojny, Jacek. "SMALL FARMS IN THE AREA STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 19.1 (2020): 61-70.
APA (2020). SMALL FARMS IN THE AREA STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 19 (1), 61-70
ISO 690 STROJNY, Jacek. SMALL FARMS IN THE AREA STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2020, 19.1: 61-70.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume19/issue1/abstract-61.html