SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 19 (1) 2020 str. 81-88

Tomasz Wojewodzic, Wojciech Sroka, Aleksandra Płonka

University of Agriculture in Krakow, Poland

ZMIANY W SKALI I STRUKTURZE PRODUKCJI TOWAROWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH NA OBSZARACH METROPOLITALNYCH POLSKI

słowa kluczowe: obszar metropolitalny, teorie lokalizacji, gospodarstwo rolne, produkcja roślinna, Polska
abstrakt:

Celem podjętych analiz była ocena zmian w zakresie organizacji i skali produkcji roślinnej gospodarstw towarowych zlokalizowanych w różnej odległości od rdzeni obszarów metropolitalnych. Analizą objęto łącznie 1854 gospodarstwa towarowe z województw pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego i małopolskiego, które nieprzerwanie prowadziły rachunkowość rolną w ramach systemu FADN w latach 2004–2016. W badanej populacji wyodrębniono podmioty prowadzące produkcję w różnych strefach funkcjonalnych obszarów metropolitalnych (OM). Przeprowadzone badania wykazały, że w populacji gospodarstw towarowych prowadzących swą działalność w wewnętrznej strefie OM następuje wzrost znaczenia upraw polowych oraz produkcji ogrodniczej a marginalizacji podlega produkcja zwierzęca.

 

pub/19_1_81.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_81.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wojewodzic, Tomasz, et al. "CHANGES IN THE SCALE AND STRUCTURE OF FARM PRODUCTION IN METROPOLITAN AREAS IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 19.1 (2020): 81-88.
APA (2020). CHANGES IN THE SCALE AND STRUCTURE OF FARM PRODUCTION IN METROPOLITAN AREAS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 19 (1), 81-88
ISO 690 WOJEWODZIC, Tomasz, SROKA, Wojciech, PłONKA, Aleksandra. CHANGES IN THE SCALE AND STRUCTURE OF FARM PRODUCTION IN METROPOLITAN AREAS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2020, 19.1: 81-88.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume19/issue1/abstract-81.html