SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 19 (1) 2020 str. 89-100

Tomasz Zalega

University of Warsaw, Poland

ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA W ZACHOWANIACH KONSUMENCKICH POLSKICH MŁODYCH SINGLI

słowa kluczowe: singiel, osoby młode, zrównoważona konsumpcja, styl życia, Polska
abstrakt:

Artykuł ma charakter badawczy i dotyczy uchwycenia konsekwencji zjawiska singlizacji społeczeństwa w kontekście proekologicznych zachowań konsumenckich. Jego podstawowym celem jest uchwycenie zrównoważonej konsumpcji w tych zachowaniach młodych singli żyjących w Polsce. Na podstawie badań własnych skoncentrowano się na sprawdzeniu, czy młode osoby żyjące w pojedynkę prawidłowo pojmują zrównoważoną konsumpcję, i w związku z tym, w jakim stopniu realizują jej założenia w swoim życiu. Przeanalizowano także zależność między stylem życia a proekologicznym postępowaniem młodych singli- -konsumentów oraz zbadano ich znajomość znaków ekologicznych umieszczanych na produktach. Podstawę wnioskowania stanowi materiał badawczy pozyskany dzięki przeprowadzonym przez autora badaniom na próbie 826 młodych osób żyjących w pojedynkę.

 

pub/19_1_89.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_89.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zalega, Tomasz. "SUSTAINABLE CONSUMPTION IN CONSUMER BEHAVIOUR OF YOUNG POLISH SINGLES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 19.1 (2020): 89-100.
APA (2020). SUSTAINABLE CONSUMPTION IN CONSUMER BEHAVIOUR OF YOUNG POLISH SINGLES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 19 (1), 89-100
ISO 690 ZALEGA, Tomasz. SUSTAINABLE CONSUMPTION IN CONSUMER BEHAVIOUR OF YOUNG POLISH SINGLES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2020, 19.1: 89-100.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume19/issue1/abstract-89.html