SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 2 (2) 2003 str. 107–116

Grzegorz Spychalski

ANALIZA AKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ GOSPODARSTW ROLNYCH NA PODSTAWIE FUNDUSZY PUBLICZNYCH

słowa kluczowe: inwestycje, polskie gospodarstwa rolne, pomoc publiczna, agencja rządowa.
abstrakt: Artykuł przedstawia analizę aktywności inwestycyjnej polskich właścicieli gospodarstw rolnych zgodnie z danymi statystycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedstawiono ponadto popyt na kredyty inwestycyjne według liczby i zakresu wniosków, a także wielkości dopłat do tych kredytów z budżetu państwa. Artykuł kończą prognozy i wnioski aplikacyjne dla polityki strukturalnej wobec rolnictwa.
pub/2_2_107.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom2/zeszyt2/2_2_107.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Spychalski, Grzegorz. "ANALYSIS OF THE POLISH FARMERS INVESTMENT ACTIVITY SUPPORTED BY PUBLIC FUNDS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 2.2 (2003): 107–116.
APA (2003). ANALYSIS OF THE POLISH FARMERS INVESTMENT ACTIVITY SUPPORTED BY PUBLIC FUNDS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 2 (2), 107–116
ISO 690 SPYCHALSKI, Grzegorz. ANALYSIS OF THE POLISH FARMERS INVESTMENT ACTIVITY SUPPORTED BY PUBLIC FUNDS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2003, 2.2: 107–116.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume2/issue2/abstract-107.html