SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 2 (2) 2003 str. 129–139

Jolanta Zieziula

ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI PRODUCENTÓW RYBNYCH I ORGANIZACJI MIĘDZYBRANŻOWYCH W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2002 ROKU

słowa kluczowe: rybactwo, organizacje producentów rybnych, organizacje międzybranżowe, Unia Europejska.
abstrakt: Ustawa z 10 października 2002 roku O organizacji rynku rybnego oraz o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim stwarza możliwości tworzenia organizacji producentów rybnych oraz organizacji międzybranżowych w Polsce na wzór unijny. W pracy krótko omówiono potrzebę tworzenia takich organizacji. Zaprezentowano definicje, warunki wpisania organizacji do rejestru oraz decyzje, które muszą być podjęte przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, aby organizacja mogła działać i korzystać z przysługujących jej ustawowo praw. Ustawodawca wiele kwestii pozostawił do późniejszego uregulowania w drodze rozporządzeń, co jest jednym z zagrożeń dla tworzenia organizacji producentów rybnych i organizacji międzybranżowych. W pracy wskazano także na inne zagrożenia, w tym brak pomocy ze strony państwa.
pub/2_2_129.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom2/zeszyt2/2_2_129.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zieziula, Jolanta. "THE RULES OF SETTING UP AND FUNCTIONING FISH PRODUCERS’ ORGANISATIONS AND INTERTRADE ORGANISATIONS IN THE LIGHT OF THE ACT (OCTOBER 10TH, 2002)." Acta Sci.Pol. Oeconomia 2.2 (2003): 129–139.
APA (2003). THE RULES OF SETTING UP AND FUNCTIONING FISH PRODUCERS’ ORGANISATIONS AND INTERTRADE ORGANISATIONS IN THE LIGHT OF THE ACT (OCTOBER 10TH, 2002). Acta Sci.Pol. Oeconomia 2 (2), 129–139
ISO 690 ZIEZIULA, Jolanta. THE RULES OF SETTING UP AND FUNCTIONING FISH PRODUCERS’ ORGANISATIONS AND INTERTRADE ORGANISATIONS IN THE LIGHT OF THE ACT (OCTOBER 10TH, 2002). Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2003, 2.2: 129–139.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume2/issue2/abstract-129.html