SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 2 (2) 2003 str. 15–26

Jakub Borchard, Jakub Kraciuk

PONADNARODOWE STRATEGIE DZIAŁANIA WYBRANYCH KORPORACJI TRANSNARODOWYCH Z BRANŻY SPOŻYWCZEJ

słowa kluczowe: strategie, korporacje, branża spożywcza.
abstrakt: Artykuł przedstawia sposoby wejścia na rynki zagraniczne oraz strategie ponadnarodowej działalności korporacji transnarodowych. Scharakteryzowano funkcjonowanie trzech wybranych korporacji z branży rolno-spożywczej, wykorzystujących strategię globalną i transnarodową. Przedstawione zostały także korzyści, jakie przynosi tym korporacjom stosowanie strategii transnarodowych. Ukazano również wpływ działalności tych firm na rozwój gospodarczy Polski.
pub/2_2_15.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom2/zeszyt2/2_2_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Borchard, Jakub, and Jakub Kraciuk. "STRATEGIES OF FUNCTIONING OF THE SELECTED TRANSNATIONAL CORPORATIONS FROM THE FOOD SECTOR." Acta Sci.Pol. Oeconomia 2.2 (2003): 15–26.
APA (2003). STRATEGIES OF FUNCTIONING OF THE SELECTED TRANSNATIONAL CORPORATIONS FROM THE FOOD SECTOR. Acta Sci.Pol. Oeconomia 2 (2), 15–26
ISO 690 BORCHARD, Jakub, KRACIUK, Jakub. STRATEGIES OF FUNCTIONING OF THE SELECTED TRANSNATIONAL CORPORATIONS FROM THE FOOD SECTOR. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2003, 2.2: 15–26.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume2/issue2/abstract-15.html