SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 2 (2) 2003 str. 27–36

Maria Jeznach

TENDENCJE ZMIAN W PRODUKCJI I KONSUMPCJI ŚWIEŻYCH WARZYW W POLSCE

słowa kluczowe: rynek warzyw świeżych, spożycie warzyw.
abstrakt: Tradycja uprawy warzyw w Polsce spowodowała utrwalenie rozmiarów ich spożycia oraz preferencji gatunkowych. Najwięcej spożywa się kapusty, a w następnej kolejności są: marchew, pomidory, ogórki i cebula. Wielkość spożycia w Polsce jest na ogół pozycją stabilną, w porównaniu z dużymi zmianami obserwowanymi w innych krajach europejskich. Pewien wzrost spożycia obserwuje się w latach dużego urodzaju warzyw.
pub/2_2_27.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom2/zeszyt2/2_2_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jeznach, Maria. "TRENDS IN FRESH VEGETABLES PRODUCTION AND CONSUMPTION IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 2.2 (2003): 27–36.
APA (2003). TRENDS IN FRESH VEGETABLES PRODUCTION AND CONSUMPTION IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 2 (2), 27–36
ISO 690 JEZNACH, Maria. TRENDS IN FRESH VEGETABLES PRODUCTION AND CONSUMPTION IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2003, 2.2: 27–36.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume2/issue2/abstract-27.html