SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 2 (2) 2003 str. 37–49

Bogdan Klepacki, Bogusław Klimczuk

POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKIEGO SEKTORA CUKROWNICZEGO

słowa kluczowe: przemysł cukrowniczy, rynek cukru, konkurencyjność.
abstrakt: W opracowaniu przedstawiono ocenę sytuacji i pozycji konkurencyjnej polskiego sektora cukrowniczego. Wskazano, iż polski sektor cukrowniczy jest mocno skoncentrowany, brak też jest możliwości powstania nowych cukrowni. Korzystniejszą pozycję konkurencyjną aniżeli cukrownie polskie posiadają cukrownie z udziałem kapitału zagranicznego.
pub/2_2_37.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom2/zeszyt2/2_2_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Klepacki, Bogdan, and Bogusław Klimczuk. "COMPETITIVE POSITION OF POLISH SUGAR SECTOR." Acta Sci.Pol. Oeconomia 2.2 (2003): 37–49.
APA (2003). COMPETITIVE POSITION OF POLISH SUGAR SECTOR. Acta Sci.Pol. Oeconomia 2 (2), 37–49
ISO 690 KLEPACKI, Bogdan, KLIMCZUK, Bogusław. COMPETITIVE POSITION OF POLISH SUGAR SECTOR. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2003, 2.2: 37–49.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume2/issue2/abstract-37.html