SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 2 (2) 2003 str. 5–14

Agnieszka Biernat-Jarka

ZMIANY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

słowa kluczowe: reforma Wspólnej Polityki Rolnej, rozwój obszarów wiejskich, płatności bezpośrednie.
abstrakt: Celem opracowania było przedstawienie zmian Wspólnej Polityki Rolnej w UE oraz zarysowanie konsekwencji tych posunięć dla polskiego rolnictwa. Reforma WPR, przyjęta w Luksemburgu 26 czerwca 2003 r., zmieni formy wsparcia sektora rolnego. W przyszłości większa część dotacji będzie wypłacana niezależnie od wielkości produkcji. Otrzymanie nowych płatności, określanych jako jednolite płatności na gospodarstwo, będzie uwarunkowane przestrzeganiem przez rolników zasad wynikających z ochrony środowiska czy dobrostanu zwierząt. Reforma zostanie przeprowadzona między innymi na rynkach mleka, ryżu, pszenicy twardej, bydła i owiec.
pub/2_2_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom2/zeszyt2/2_2_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Biernat-Jarka, Agnieszka. "THE CHANGES OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 2.2 (2003): 5–14.
APA (2003). THE CHANGES OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 2 (2), 5–14
ISO 690 BIERNAT-JARKA, Agnieszka. THE CHANGES OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2003, 2.2: 5–14.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume2/issue2/abstract-5.html