SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 2 (2) 2003 str. 59–70

Iwona Kowalczuk, Krystyna Żelazna

POSTAWY KONSUMENTÓW WOBEC PRODUKTÓW MARKOWYCH ORAZ PODOBNYCH DO MARKOWYCH

słowa kluczowe: marka, produkt, zachowanie konsumenta.
abstrakt: W artykule zaprezentowano rozważania na temat roli marki jako czynnika warunkującego zachowania nabywcze konsumentów. Szczególną uwagę zwrócono na takie zagadnienia, jak wartość (kapitał) marki oraz jej wpływ na postępowanie konsumenta w poszczególnych fazach procesu decyzyjnego. Następnie, na podstawie badań empirycznych, przedstawiono znaczenie marki na tle innych determinantów wyboru produktów. W związku z nasilającym się zjawiskiem naśladownictwa produktów markowych zaprezentowano teoretyczną charakterystykę problemu (sposoby i źródła naśladownictwa), a następnie wyniki badań, obrazujące stosunek polskich konsumentów do produktów podobnych do markowych.
pub/2_2_59.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom2/zeszyt2/2_2_59.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kowalczuk, Iwona, and Krystyna Żelazna. "CONSUMERS’ ATTITUDES TOWARDS BRAND PRODUCTS AND GOODS SIMILE TO BRAND PRODUCTS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 2.2 (2003): 59–70.
APA (2003). CONSUMERS’ ATTITUDES TOWARDS BRAND PRODUCTS AND GOODS SIMILE TO BRAND PRODUCTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 2 (2), 59–70
ISO 690 KOWALCZUK, Iwona, ŻELAZNA, Krystyna. CONSUMERS’ ATTITUDES TOWARDS BRAND PRODUCTS AND GOODS SIMILE TO BRAND PRODUCTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2003, 2.2: 59–70.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume2/issue2/abstract-59.html