SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 2 (2) 2003 str. 71–82

Iwona M. Kurek, Janina Sawicka

NADZIEJE I OBAWY POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW WOBEC INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

słowa kluczowe: przedsiębiorczość, sektor MSP, kobiety wiejskie, integracja europejska.
abstrakt: W opracowaniu przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2003 r. na zbiorowości 200 kobiet, prowadzących małe firmy na obszarach wiejskich. Artykuł dotyczy w szczególności opinii, obaw i nadziei kobiet-przedsiębiorczyń wobec zbliżającego się przystąpienia Polski do struktur jednolitego rynku europejskiego. Na podstawie badań oraz dostępnej literatury przedstawiono analizę szans i zagrożeń dla polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw w związku z integracją europejską.
pub/2_2_71.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom2/zeszyt2/2_2_71.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kurek, Iwona M., and Janina Sawicka. "POLISH ENTREPRENEURS EXPECTATIONS AND FEARS IN THE FACE OF THE INTEGRATION WITH EUROPEAN UNION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 2.2 (2003): 71–82.
APA (2003). POLISH ENTREPRENEURS EXPECTATIONS AND FEARS IN THE FACE OF THE INTEGRATION WITH EUROPEAN UNION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 2 (2), 71–82
ISO 690 KUREK, Iwona M., SAWICKA, Janina. POLISH ENTREPRENEURS EXPECTATIONS AND FEARS IN THE FACE OF THE INTEGRATION WITH EUROPEAN UNION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2003, 2.2: 71–82.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume2/issue2/abstract-71.html