SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 2 (2) 2003 str. 83–94

Lech Pałasz

ZASOBY ORAZ WYKORZYSTANIE I OBRÓT GRUNTAMI ROLNYMI W POLSCE

słowa kluczowe: zasoby ziemi rolniczej, ceny ziemi, Polska.
abstrakt: Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie zasobów, wykorzystania ziemi rolniczej oraz jej obrotu i ceny. Uzyskane materiały pochodzą głównie z literatury i badań empirycznych. Zakres czasowy materiału źródłowego obejmuje lata 1992?2000. Opracowanie zakończone jest praktycznymi wnioskami.
pub/2_2_83.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom2/zeszyt2/2_2_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pałasz, Lech. "RESOURCES AND USAGE OF THE AGRICULTURAL LAND AND THEIR FURNOVER IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 2.2 (2003): 83–94.
APA (2003). RESOURCES AND USAGE OF THE AGRICULTURAL LAND AND THEIR FURNOVER IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 2 (2), 83–94
ISO 690 PAłASZ, Lech. RESOURCES AND USAGE OF THE AGRICULTURAL LAND AND THEIR FURNOVER IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2003, 2.2: 83–94.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume2/issue2/abstract-83.html