SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 2 (2) 2003 str. 95–106

Grzegorz Smytry, Bogdan M. Wawrzyniak

SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW Z ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA (NA PRZYKŁADZIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO)

słowa kluczowe: sprzedaż ziemi, dzierżawa, administrowanie.
abstrakt: Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa została powołana w celu zagospodarowania gruntów państwowych gospodarstw rolnych i Państwowego Funduszu Ziemi. Agencja rozpoczęła działalność w 1992 r. i w połowie 2003 r. została przekształcona w Agencję Nieruchomości Rolnych. W ten sposób Agencja w poprzednim kształcie przeszła do historii. Badania przeprowadzone na terenie działania jednego oddziału terenowego Agencji charakteryzują kierunki zagospodarowania gruntów byłych PGR na przestrzeni 11 lat. Wyniki badań przedstawiono w trzech grupach tematycznych: 1) jako sprzedaż gruntów, 2) jako dzierżawę i 3) inne sposoby zagospodarowania mienia Skarbu Państwa. Analizy dokonano najpierw w układzie trzech województw (do 1998 r.), a po wyłonieniu jednego województwa ? w skali całego regionu kujawsko-pomorskiego.
pub/2_2_95.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom2/zeszyt2/2_2_95.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Smytry, Grzegorz, and Bogdan M. Wawrzyniak. "WAYS OF DEVELOPING PROPERTIES OF THE AGRICULTURAL PROPERTY AGENCY (ON THE EXAMPLE OF KUJAWSKO-POMORSKI REGION)." Acta Sci.Pol. Oeconomia 2.2 (2003): 95–106.
APA (2003). WAYS OF DEVELOPING PROPERTIES OF THE AGRICULTURAL PROPERTY AGENCY (ON THE EXAMPLE OF KUJAWSKO-POMORSKI REGION). Acta Sci.Pol. Oeconomia 2 (2), 95–106
ISO 690 SMYTRY, Grzegorz, WAWRZYNIAK, Bogdan M.. WAYS OF DEVELOPING PROPERTIES OF THE AGRICULTURAL PROPERTY AGENCY (ON THE EXAMPLE OF KUJAWSKO-POMORSKI REGION). Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2003, 2.2: 95–106.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume2/issue2/abstract-95.html