SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 4 (1) 2005 str. 105–114

Bogdan Pomianek

ANALIZA EKONOMICZNA METOD UGOROWANIA GRUNTÓW ROLNYCH

słowa kluczowe: ugorowanie gruntów, dobra kultura gleby, uprawa gleby, koszty ugorowania
abstrakt: W krajach Wspólnoty Europejskiej ugorowanie stanowi element polityki gospodarczej. Grunt ugorowany (wyłączony z produkcji) pozostaje nadal integralną składową dyspozycyjnej przestrzeni rolniczej i poddawany jest zabiegom technologicznym, utrzymującym jego sprawność oraz gotowość do włączenia w proces produkcji. Prawidłowe postępowanie (konserwacja) trwa odpowiednio długo, aż nastąpi przywrócenie dawnej jego funkcji lub grunt zostanie przekazany w użytkowanie nierolnicze. Odpowiednia agrotechnika związana z ugorowaniem gruntów wiąże się z ponoszeniem kosztów zarówno na założenie ugoru, jego pielęgnację, jak i likwidację, czyli wznowienie produkcji rolniczej na danym obszarze.
pub/4_1_105.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom4/zeszyt1/4_1_105.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pomianek, Bogdan. "ECONOMIC ANALYSIS OF METHODS OF AGRICULTURAL LAND FALLOWING." Acta Sci.Pol. Oeconomia 4.1 (2005): 105–114.
APA (2005). ECONOMIC ANALYSIS OF METHODS OF AGRICULTURAL LAND FALLOWING. Acta Sci.Pol. Oeconomia 4 (1), 105–114
ISO 690 POMIANEK, Bogdan. ECONOMIC ANALYSIS OF METHODS OF AGRICULTURAL LAND FALLOWING. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2005, 4.1: 105–114.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume4/issue1/abstract-105.html