SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 4 (1) 2005 str. 115–124

Halina Powęska

ZMIENNOŚĆ I ROZWÓJ FUNKCJI OBSZARÓW WIEJSKICH

słowa kluczowe: funkcje obszarów wiejskich, rozwój lokalny, rozwój wielofunkcyjny, Polska, kraje europejskie
abstrakt: Zmiany struktury funkcjonalnej na obszarach wiejskich są efektem dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz przemian społecznych. W procesie tym nie jest to tylko przenoszenie dotychczas działających w mieście zakładów i firm na obszary wiejskie, ale kreacja nowych typów form gospodarczych, które technologicznie związane są z obszarami wiejskimi. W artykule, na podstawie studiów literatury przedmiotu, analizie poddano zmienność funkcji obszarów wiejskich w odniesieniu do procesów gospodarczych i urbanizacyjnych, wskazano na pozytywne i negatywne oddziaływanie poszczególnych funkcji na obszary wiejskie oraz przedstawiono różnice w podejściu badaczy do zagadnienia rozwoju wielofunkcyjnego w Polsce i w innych krajach Europy.
pub/4_1_115.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom4/zeszyt1/4_1_115.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Powęska, Halina. "VARIABILITY AND DEVELOPMENT OF FUNCTIONS OF RURAL AREAS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 4.1 (2005): 115–124.
APA (2005). VARIABILITY AND DEVELOPMENT OF FUNCTIONS OF RURAL AREAS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 4 (1), 115–124
ISO 690 POWęSKA, Halina. VARIABILITY AND DEVELOPMENT OF FUNCTIONS OF RURAL AREAS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2005, 4.1: 115–124.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume4/issue1/abstract-115.html