SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 4 (1) 2005 str. 125–133

Bogdan M. Wawrzyniak, Bolesław Wojtasik

PRZEJAWY AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI ZWIĄZANEJ Z ROLNICTWEM

słowa kluczowe: aktywność ekonomiczna, zasoby siły roboczej, ludność rolnicza
abstrakt: W artykule analizowano zasoby pracy w rolnictwie w postaci aktywności ekonomicznej w okresie między spisami rolnymi w 1996 i 2002 r. Zasoby pracy uległy znacznemu zmniejszeniu w wyniku obiektywnych zjawisk związanych z procesem substytucji żywej siły roboczej siłą mechaniczną, podejmowaniem aktywności pozarolniczej i skierowaniem młodzieży na ścieżkę edukacyjną. W rolnictwie pojawiła się nowa generacja młodych rolników, którzy obok atutu w postaci wyższego poziomu wykształcenia charakteryzują się nowym spojrzeniem na funkcjonowanie gospodarstwa rolnego.
pub/4_1_125.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom4/zeszyt1/4_1_125.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wawrzyniak, Bogdan M., and Bolesław Wojtasik. "ECONOMIC ACTIVITIES’ SYMPTOMS OF RURAL POPULATION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 4.1 (2005): 125–133.
APA (2005). ECONOMIC ACTIVITIES’ SYMPTOMS OF RURAL POPULATION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 4 (1), 125–133
ISO 690 WAWRZYNIAK, Bogdan M., WOJTASIK, Bolesław. ECONOMIC ACTIVITIES’ SYMPTOMS OF RURAL POPULATION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2005, 4.1: 125–133.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume4/issue1/abstract-125.html