SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 4 (1) 2005 str. 135–143

Justyna Zwierzyk, Krystyna Żelazna

UWARUNKOWANIA PODZIAŁU RÓL I OBOWIĄZKÓW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH ROLNIKÓW

słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, gospodarstwo rolne, rodzina wiejska, podział pracy
abstrakt: Głównym celem opracowania jest ocena uwarunkowań podziału ról i obowiązków w gospodarstwach domowych rolników. Uzyskane wyniki wskazują, że mężczyzna odpowiada za prowadzenie gospodarstwa rolnego i jest głównym wykonawcą prac w jego obrębie. Kobieta jest na ogół współwykonawczynią prac produkcyjnych oraz wykonuje wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem domu i obsługą życia rodzinnego. U mniejszej liczby ankietowanych zaobserwowano odchodzenie od tradycyjnego podziału ról w rodzinie na rzecz modelu partnerskiego. Ujawniła się także skłonność mieszkańców wsi do racjonalizowania pracy przez wprowadzanie innowacji technicznych i organizacyjnych.
pub/4_1_135.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom4/zeszyt1/4_1_135.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zwierzyk, Justyna, and Krystyna Żelazna. "CONDITIONS OF ROLES AND DUTIES DIVISION IN RURAL HOUSEHOLDS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 4.1 (2005): 135–143.
APA (2005). CONDITIONS OF ROLES AND DUTIES DIVISION IN RURAL HOUSEHOLDS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 4 (1), 135–143
ISO 690 ZWIERZYK, Justyna, ŻELAZNA, Krystyna. CONDITIONS OF ROLES AND DUTIES DIVISION IN RURAL HOUSEHOLDS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2005, 4.1: 135–143.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume4/issue1/abstract-135.html