SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 4 (1) 2005 str. 21–31

Agata Binderman, Jolanta Binderman, Hanna Dudek

ANALIZA ILOŚCIOWA WYDATKÓW NA OCHRONĘ ZDROWIA W 2002 ROKU W POLSCE

słowa kluczowe: analiza ilościowa, system opieki zdrowotnej, wydatki na ochronę zdrowia
abstrakt: W Polsce w latach 1993–2002 nastąpił stały wzrost udziału środków prywatnych w finansowaniu opieki zdrowotnej. Sytuacja ta spowodowała poważne obciążenie budżetów gospodarstw domowych. Udział wydatków na zdrowie w wydatkach ogółem wzrósł z 3,2% w 1993 r. do 4,5% w 2002 r. Przeprowadzona w tej pracy analiza budżetów polskich gospodarstw domowych wykazała dodatnią zależność pomiędzy wydatkami na zdrowie a dochodami tych gospodarstw. Wydatki na zdrowie oraz ich struktura były zróżnicowane w poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych. We wszystkich jednak grupach wydatki na zdrowie były rosnacą funkcją dochodów rozporządzalnych. Systemy opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej są finansowane z budżetu, poprzez ogólny system podatków lub za pośrednictwem składki do funduszu ubezpieczenia zdrowotnego.
pub/4_1_21.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom4/zeszyt1/4_1_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Binderman, Agata, et al. "QUANTITATIVE ANALYSIS OF HEALTH EXPENDITURE IN 2002IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 4.1 (2005): 21–31.
APA (2005). QUANTITATIVE ANALYSIS OF HEALTH EXPENDITURE IN 2002IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 4 (1), 21–31
ISO 690 BINDERMAN, Agata, BINDERMAN, Jolanta, DUDEK, Hanna. QUANTITATIVE ANALYSIS OF HEALTH EXPENDITURE IN 2002IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2005, 4.1: 21–31.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume4/issue1/abstract-21.html