SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 4 (1) 2005 str. 33–41

Jadwiga Bożek, Sławomir Kudryś

RYNEK MIĘSA KRÓLICZEGO W POLSCE W LATACH 2001-2003

słowa kluczowe: rynek mięsa króliczego, skup, sprzedaż, sezonowość
abstrakt: W pracy przedstawiono rozwój rynku mięsa króliczego w Polsce w latach 2001-2003 na podstawie danych udostępnionych przez ubojnie, a także danych publikowanych przez GUS. W badanym okresie nastąpił dwukrotny wzrost skupu żywca króliczego (z 861 do 1675 t). Mięso królicze jest w większości eksportowane: udział eksportu w ogólnej sprzedaży wzrósł z 44% w 2001 r. do 78% w 2003 r. Rynek mięsa króliczego cechuje sezonowość: najwyższy skup występuje od sierpnia do grudnia, a najniższy – od marca do czerwca.
pub/4_1_33.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom4/zeszyt1/4_1_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bożek, Jadwiga, and Sławomir Kudryś. "RABBIT MEAT MARKET IN POLAND WITHIN 2001–2003." Acta Sci.Pol. Oeconomia 4.1 (2005): 33–41.
APA (2005). RABBIT MEAT MARKET IN POLAND WITHIN 2001–2003. Acta Sci.Pol. Oeconomia 4 (1), 33–41
ISO 690 BOżEK, Jadwiga, KUDRYś, Sławomir. RABBIT MEAT MARKET IN POLAND WITHIN 2001–2003. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2005, 4.1: 33–41.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume4/issue1/abstract-33.html